Hội nghị tập huấn “Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng tổ chức hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng”

Nhằm nâng cao nhận thức, năng lực tổ chức, quản lý, điều hành, kỹ năng hoạt động trong các TT HTCĐ phường (xã) và CBQL, GV TT GDNN-GDTX TP Hải Dương. Ngày 11/09/2018 TT GDNN-GDTX TP Hải Dương đã tổ chức Hội nghị tập huấn “Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng tổ chức hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng”

Đến dự Hội nghị và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Công Minh - Vụ trưởng vụ GDTX-GDCN Bộ GD&ĐT; đ/c Phạm Xuân Luận - chyên viên chính của vụ đồng thời là báo cáo viên của hội nghị. Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương có đ/c Nguyễn Thị Hiền, phó giám đốc cùng các đ/c lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của Sở. UBND TP Hải Dương có đ/c Nguyễn Văn  Sơn - phó chủ tịch UBND TP cùng đại diện các phòng ban chuyên môn của TP; hơn 60 đại biểu là lãnh đạo các TTHTCĐ phường (xã) trong thành phố; các đ/c phóng viên báo đài địa phương và ban giám đốc cùng toàn thể giáo viên của TT GDNN- GDTX TP Hải Dương.

Tại Hội nghị báo cáo viên đã tập trung vào việc đề ra những giải pháp hữu hiệu để các TTHTCĐ hoạt động một cách có hiệu quả, bền vững, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân, phù hợp với tình hình phát triển xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn hiện nay. Đây là vấn đề bức thiết bởi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng yêu cầu cao đối với sự nghiệp giáo dục nói chung và GDNN-GDTX nói riêng. TTHTCĐ đứng trước câu hỏi: Phát triển như thế nào để việc học tập suốt đời của nhân dân được tiến hành thuận lợi và có hiệu quả, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò TT HTCĐ trong việc xây dựng nông thôn mới, phát triển bền vững. Bên cạnh đó chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và mô hình tổ chức hoat động có hiệu quả để từ đó định hướng một số nhiệm vụ trong thời gian tới và các giải pháp khả thi trong điều kiện thực tế của từng địa phương.