Lịch sử phát triển của Trung tâm KTTH - HN - DN Hải Dương

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM

KỸ THUẬT TỔNG HỢP - HƯỚNG NHIỆP - DẠY NGHỀ HẢI DƯƠNG

Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp - Dạy nghề Hải Dương có trụ sở tại 95, đường Ngyễn Lương Bằng, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương; Điện thoại: 0220.890381; Fax: 03203.890381

Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp - Dạy nghề Hải Dương thành lập theo Quyết định số 559/QD-UB, ngày 05/03/1981 của UBND tỉnh Hải Hưng (nay là Hải Dương). Trải qua 36 năm xây dựng và phát triển trung tâm luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp - Dạy nghề Hải Dương đóng trên địa bàn thành phố Hải Dương là đơn vị ra đời sớm từ năm 1981 (đầu tiên của tỉnh Hải Hưng cũ, đồng thời là một trong 20 trung tâm ra đời đầu tiên trong ca nước).

Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp - Dạy nghề Hải Dương là trung tâm trực thuộc Sở Gíao Dục Hải Dương thực hiện nhiệm vụ: " Dạy công nghệ, kỹ thuật, dạy nghề phổ thông và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh học chương trình giáo dục phổ thông; Bồi dưỡng giáo viên các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông về giáo dục kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp; Tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vục giáo dục đào tạo, góp phần phân luồng học sinh sau THCS, THPT; Nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp, dạy nghề cho học sinh phổ thông, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Mở lớp dạy nghề; liên kết với các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân để đào tạo và tư vấn hướng nghiệp cho hoc sinh, thanh thiếu niên và các đối tượng khác khi có nhu cầu; Trung tân kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp dạy nghề được phép liên kết với Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm dạy nghề trên địa bàn và các cơ sở giáo dục khác để thự hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp và dạy nghề theo quy định ".

Trong các năm học vừa qua Tập thể sư phạm Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp - Dạy nghề Hải Dương liên tục được UBND tỉnh tặng danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc". Năm học 2010-2011 Trung tâm đã được UBND tặng Cờ thi đua"Đơn vị xuất sắc, tiêu biểu Nghành Giáo dục và đào tạo". Năm 2012 Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp - Dạy nghề Hải Dương vinh dự nhận huân chương lao động hạng ba của Chủ tịch nước CHXHCNVN.